Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bludovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bludovice, hasicí přístroje Horní Bludovice, školení na hasicí přístroje Horní Bludovice, prodej hasicích systémů Horní Bludovice, prodej hasicích přístrojů Horní Bludovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bludovice, Tepostop Horní Bludovice, firestop Horní Bludovice, hasicí systémy Horní Bludovice, hasicí zařízení Horní Bludovice, hasicí přístroje Horní Bludovice, požární ochrana Horní Bludovice, stabilní hasicí zařízení Horní Bludovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bludovice, automatický hasicí systém Horní Bludovice, samočinný hasicí systém Horní Bludovice, hasit CO2 Horní Bludovice, hasit oxid uhličitý Horní Bludovice, hasit s inergen Horní Bludovice, čisté hasivo Horní Bludovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bludovice, vodní hasící přístroj Horní Bludovice, sněhový hasící přístroj Horní Bludovice, pěnový hasící přístroj Horní Bludovice, požární zabezpečení Horní Bludovice, požární bezpečnost Horní Bludovice, protipožární ochrana Horní Bludovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bludovice, hasící syytémy serverovny Horní Bludovice,hasící filter Horní Bludovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bludovice, hasící systémy pro autobusy Horní Bludovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.