Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Blatná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Blatná, hasicí přístroje Horní Blatná, školení na hasicí přístroje Horní Blatná, prodej hasicích systémů Horní Blatná, prodej hasicích přístrojů Horní Blatná, hasiva a hasicí příslušenství Horní Blatná, Tepostop Horní Blatná, firestop Horní Blatná, hasicí systémy Horní Blatná, hasicí zařízení Horní Blatná, hasicí přístroje Horní Blatná, požární ochrana Horní Blatná, stabilní hasicí zařízení Horní Blatná, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Blatná, automatický hasicí systém Horní Blatná, samočinný hasicí systém Horní Blatná, hasit CO2 Horní Blatná, hasit oxid uhličitý Horní Blatná, hasit s inergen Horní Blatná, čisté hasivo Horní Blatná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Blatná, vodní hasící přístroj Horní Blatná, sněhový hasící přístroj Horní Blatná, pěnový hasící přístroj Horní Blatná, požární zabezpečení Horní Blatná, požární bezpečnost Horní Blatná, protipožární ochrana Horní Blatná, servisní organizace hasících přístrojů Horní Blatná, hasící syytémy serverovny Horní Blatná,hasící filter Horní Blatná, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Blatná, hasící systémy pro autobusy Horní Blatná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.