Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bezděkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bezděkov, hasicí přístroje Horní Bezděkov, školení na hasicí přístroje Horní Bezděkov, prodej hasicích systémů Horní Bezděkov, prodej hasicích přístrojů Horní Bezděkov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bezděkov, Tepostop Horní Bezděkov, firestop Horní Bezděkov, hasicí systémy Horní Bezděkov, hasicí zařízení Horní Bezděkov, hasicí přístroje Horní Bezděkov, požární ochrana Horní Bezděkov, stabilní hasicí zařízení Horní Bezděkov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bezděkov, automatický hasicí systém Horní Bezděkov, samočinný hasicí systém Horní Bezděkov, hasit CO2 Horní Bezděkov, hasit oxid uhličitý Horní Bezděkov, hasit s inergen Horní Bezděkov, čisté hasivo Horní Bezděkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bezděkov, vodní hasící přístroj Horní Bezděkov, sněhový hasící přístroj Horní Bezděkov, pěnový hasící přístroj Horní Bezděkov, požární zabezpečení Horní Bezděkov, požární bezpečnost Horní Bezděkov, protipožární ochrana Horní Bezděkov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bezděkov, hasící syytémy serverovny Horní Bezděkov,hasící filter Horní Bezděkov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bezděkov, hasící systémy pro autobusy Horní Bezděkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.