Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Beřkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Beřkovice, hasicí přístroje Horní Beřkovice, školení na hasicí přístroje Horní Beřkovice, prodej hasicích systémů Horní Beřkovice, prodej hasicích přístrojů Horní Beřkovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Beřkovice, Tepostop Horní Beřkovice, firestop Horní Beřkovice, hasicí systémy Horní Beřkovice, hasicí zařízení Horní Beřkovice, hasicí přístroje Horní Beřkovice, požární ochrana Horní Beřkovice, stabilní hasicí zařízení Horní Beřkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Beřkovice, automatický hasicí systém Horní Beřkovice, samočinný hasicí systém Horní Beřkovice, hasit CO2 Horní Beřkovice, hasit oxid uhličitý Horní Beřkovice, hasit s inergen Horní Beřkovice, čisté hasivo Horní Beřkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Beřkovice, vodní hasící přístroj Horní Beřkovice, sněhový hasící přístroj Horní Beřkovice, pěnový hasící přístroj Horní Beřkovice, požární zabezpečení Horní Beřkovice, požární bezpečnost Horní Beřkovice, protipožární ochrana Horní Beřkovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Beřkovice, hasící syytémy serverovny Horní Beřkovice,hasící filter Horní Beřkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Beřkovice, hasící systémy pro autobusy Horní Beřkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.