Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Benešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Benešov, hasicí přístroje Horní Benešov, školení na hasicí přístroje Horní Benešov, prodej hasicích systémů Horní Benešov, prodej hasicích přístrojů Horní Benešov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Benešov, Tepostop Horní Benešov, firestop Horní Benešov, hasicí systémy Horní Benešov, hasicí zařízení Horní Benešov, hasicí přístroje Horní Benešov, požární ochrana Horní Benešov, stabilní hasicí zařízení Horní Benešov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Benešov, automatický hasicí systém Horní Benešov, samočinný hasicí systém Horní Benešov, hasit CO2 Horní Benešov, hasit oxid uhličitý Horní Benešov, hasit s inergen Horní Benešov, čisté hasivo Horní Benešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Benešov, vodní hasící přístroj Horní Benešov, sněhový hasící přístroj Horní Benešov, pěnový hasící přístroj Horní Benešov, požární zabezpečení Horní Benešov, požární bezpečnost Horní Benešov, protipožární ochrana Horní Benešov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Benešov, hasící syytémy serverovny Horní Benešov,hasící filter Horní Benešov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Benešov, hasící systémy pro autobusy Horní Benešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.