Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bělá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bělá, hasicí přístroje Horní Bělá, školení na hasicí přístroje Horní Bělá, prodej hasicích systémů Horní Bělá, prodej hasicích přístrojů Horní Bělá, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bělá, Tepostop Horní Bělá, firestop Horní Bělá, hasicí systémy Horní Bělá, hasicí zařízení Horní Bělá, hasicí přístroje Horní Bělá, požární ochrana Horní Bělá, stabilní hasicí zařízení Horní Bělá, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bělá, automatický hasicí systém Horní Bělá, samočinný hasicí systém Horní Bělá, hasit CO2 Horní Bělá, hasit oxid uhličitý Horní Bělá, hasit s inergen Horní Bělá, čisté hasivo Horní Bělá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bělá, vodní hasící přístroj Horní Bělá, sněhový hasící přístroj Horní Bělá, pěnový hasící přístroj Horní Bělá, požární zabezpečení Horní Bělá, požární bezpečnost Horní Bělá, protipožární ochrana Horní Bělá, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bělá, hasící syytémy serverovny Horní Bělá,hasící filter Horní Bělá, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bělá, hasící systémy pro autobusy Horní Bělá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.