Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bečva

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bečva, hasicí přístroje Horní Bečva, školení na hasicí přístroje Horní Bečva, prodej hasicích systémů Horní Bečva, prodej hasicích přístrojů Horní Bečva, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bečva, Tepostop Horní Bečva, firestop Horní Bečva, hasicí systémy Horní Bečva, hasicí zařízení Horní Bečva, hasicí přístroje Horní Bečva, požární ochrana Horní Bečva, stabilní hasicí zařízení Horní Bečva, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bečva, automatický hasicí systém Horní Bečva, samočinný hasicí systém Horní Bečva, hasit CO2 Horní Bečva, hasit oxid uhličitý Horní Bečva, hasit s inergen Horní Bečva, čisté hasivo Horní Bečva, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bečva, vodní hasící přístroj Horní Bečva, sněhový hasící přístroj Horní Bečva, pěnový hasící přístroj Horní Bečva, požární zabezpečení Horní Bečva, požární bezpečnost Horní Bečva, protipožární ochrana Horní Bečva, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bečva, hasící syytémy serverovny Horní Bečva,hasící filter Horní Bečva, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bečva, hasící systémy pro autobusy Horní Bečva, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.