Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horky nad Jizerou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horky nad Jizerou, hasicí přístroje Horky nad Jizerou, školení na hasicí přístroje Horky nad Jizerou, prodej hasicích systémů Horky nad Jizerou, prodej hasicích přístrojů Horky nad Jizerou, hasiva a hasicí příslušenství Horky nad Jizerou, Tepostop Horky nad Jizerou, firestop Horky nad Jizerou, hasicí systémy Horky nad Jizerou, hasicí zařízení Horky nad Jizerou, hasicí přístroje Horky nad Jizerou, požární ochrana Horky nad Jizerou, stabilní hasicí zařízení Horky nad Jizerou, lokální stabilní hasicí zařízení Horky nad Jizerou, automatický hasicí systém Horky nad Jizerou, samočinný hasicí systém Horky nad Jizerou, hasit CO2 Horky nad Jizerou, hasit oxid uhličitý Horky nad Jizerou, hasit s inergen Horky nad Jizerou, čisté hasivo Horky nad Jizerou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horky nad Jizerou, vodní hasící přístroj Horky nad Jizerou, sněhový hasící přístroj Horky nad Jizerou, pěnový hasící přístroj Horky nad Jizerou, požární zabezpečení Horky nad Jizerou, požární bezpečnost Horky nad Jizerou, protipožární ochrana Horky nad Jizerou, servisní organizace hasících přístrojů Horky nad Jizerou, hasící syytémy serverovny Horky nad Jizerou,hasící filter Horky nad Jizerou, hasící přístroje pro cnc stroje Horky nad Jizerou, hasící systémy pro autobusy Horky nad Jizerou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.