Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horky, hasicí přístroje Horky, školení na hasicí přístroje Horky, prodej hasicích systémů Horky, prodej hasicích přístrojů Horky, hasiva a hasicí příslušenství Horky, Tepostop Horky, firestop Horky, hasicí systémy Horky, hasicí zařízení Horky, hasicí přístroje Horky, požární ochrana Horky, stabilní hasicí zařízení Horky, lokální stabilní hasicí zařízení Horky, automatický hasicí systém Horky, samočinný hasicí systém Horky, hasit CO2 Horky, hasit oxid uhličitý Horky, hasit s inergen Horky, čisté hasivo Horky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horky, vodní hasící přístroj Horky, sněhový hasící přístroj Horky, pěnový hasící přístroj Horky, požární zabezpečení Horky, požární bezpečnost Horky, protipožární ochrana Horky, servisní organizace hasících přístrojů Horky, hasící syytémy serverovny Horky,hasící filter Horky, hasící přístroje pro cnc stroje Horky, hasící systémy pro autobusy Horky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.