Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horka u Staré Paky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horka u Staré Paky, hasicí přístroje Horka u Staré Paky, školení na hasicí přístroje Horka u Staré Paky, prodej hasicích systémů Horka u Staré Paky, prodej hasicích přístrojů Horka u Staré Paky, hasiva a hasicí příslušenství Horka u Staré Paky, Tepostop Horka u Staré Paky, firestop Horka u Staré Paky, hasicí systémy Horka u Staré Paky, hasicí zařízení Horka u Staré Paky, hasicí přístroje Horka u Staré Paky, požární ochrana Horka u Staré Paky, stabilní hasicí zařízení Horka u Staré Paky, lokální stabilní hasicí zařízení Horka u Staré Paky, automatický hasicí systém Horka u Staré Paky, samočinný hasicí systém Horka u Staré Paky, hasit CO2 Horka u Staré Paky, hasit oxid uhličitý Horka u Staré Paky, hasit s inergen Horka u Staré Paky, čisté hasivo Horka u Staré Paky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horka u Staré Paky, vodní hasící přístroj Horka u Staré Paky, sněhový hasící přístroj Horka u Staré Paky, pěnový hasící přístroj Horka u Staré Paky, požární zabezpečení Horka u Staré Paky, požární bezpečnost Horka u Staré Paky, protipožární ochrana Horka u Staré Paky, servisní organizace hasících přístrojů Horka u Staré Paky, hasící syytémy serverovny Horka u Staré Paky,hasící filter Horka u Staré Paky, hasící přístroje pro cnc stroje Horka u Staré Paky, hasící systémy pro autobusy Horka u Staré Paky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.