Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horka II

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horka II, hasicí přístroje Horka II, školení na hasicí přístroje Horka II, prodej hasicích systémů Horka II, prodej hasicích přístrojů Horka II, hasiva a hasicí příslušenství Horka II, Tepostop Horka II, firestop Horka II, hasicí systémy Horka II, hasicí zařízení Horka II, hasicí přístroje Horka II, požární ochrana Horka II, stabilní hasicí zařízení Horka II, lokální stabilní hasicí zařízení Horka II, automatický hasicí systém Horka II, samočinný hasicí systém Horka II, hasit CO2 Horka II, hasit oxid uhličitý Horka II, hasit s inergen Horka II, čisté hasivo Horka II, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horka II, vodní hasící přístroj Horka II, sněhový hasící přístroj Horka II, pěnový hasící přístroj Horka II, požární zabezpečení Horka II, požární bezpečnost Horka II, protipožární ochrana Horka II, servisní organizace hasících přístrojů Horka II, hasící syytémy serverovny Horka II,hasící filter Horka II, hasící přístroje pro cnc stroje Horka II, hasící systémy pro autobusy Horka II, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.