Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horka I

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horka I, hasicí přístroje Horka I, školení na hasicí přístroje Horka I, prodej hasicích systémů Horka I, prodej hasicích přístrojů Horka I, hasiva a hasicí příslušenství Horka I, Tepostop Horka I, firestop Horka I, hasicí systémy Horka I, hasicí zařízení Horka I, hasicí přístroje Horka I, požární ochrana Horka I, stabilní hasicí zařízení Horka I, lokální stabilní hasicí zařízení Horka I, automatický hasicí systém Horka I, samočinný hasicí systém Horka I, hasit CO2 Horka I, hasit oxid uhličitý Horka I, hasit s inergen Horka I, čisté hasivo Horka I, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horka I, vodní hasící přístroj Horka I, sněhový hasící přístroj Horka I, pěnový hasící přístroj Horka I, požární zabezpečení Horka I, požární bezpečnost Horka I, protipožární ochrana Horka I, servisní organizace hasících přístrojů Horka I, hasící syytémy serverovny Horka I,hasící filter Horka I, hasící přístroje pro cnc stroje Horka I, hasící systémy pro autobusy Horka I, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.