Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořiněves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořiněves, hasicí přístroje Hořiněves, školení na hasicí přístroje Hořiněves, prodej hasicích systémů Hořiněves, prodej hasicích přístrojů Hořiněves, hasiva a hasicí příslušenství Hořiněves, Tepostop Hořiněves, firestop Hořiněves, hasicí systémy Hořiněves, hasicí zařízení Hořiněves, hasicí přístroje Hořiněves, požární ochrana Hořiněves, stabilní hasicí zařízení Hořiněves, lokální stabilní hasicí zařízení Hořiněves, automatický hasicí systém Hořiněves, samočinný hasicí systém Hořiněves, hasit CO2 Hořiněves, hasit oxid uhličitý Hořiněves, hasit s inergen Hořiněves, čisté hasivo Hořiněves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořiněves, vodní hasící přístroj Hořiněves, sněhový hasící přístroj Hořiněves, pěnový hasící přístroj Hořiněves, požární zabezpečení Hořiněves, požární bezpečnost Hořiněves, protipožární ochrana Hořiněves, servisní organizace hasících přístrojů Hořiněves, hasící syytémy serverovny Hořiněves,hasící filter Hořiněves, hasící přístroje pro cnc stroje Hořiněves, hasící systémy pro autobusy Hořiněves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.