Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořín, hasicí přístroje Hořín, školení na hasicí přístroje Hořín, prodej hasicích systémů Hořín, prodej hasicích přístrojů Hořín, hasiva a hasicí příslušenství Hořín, Tepostop Hořín, firestop Hořín, hasicí systémy Hořín, hasicí zařízení Hořín, hasicí přístroje Hořín, požární ochrana Hořín, stabilní hasicí zařízení Hořín, lokální stabilní hasicí zařízení Hořín, automatický hasicí systém Hořín, samočinný hasicí systém Hořín, hasit CO2 Hořín, hasit oxid uhličitý Hořín, hasit s inergen Hořín, čisté hasivo Hořín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořín, vodní hasící přístroj Hořín, sněhový hasící přístroj Hořín, pěnový hasící přístroj Hořín, požární zabezpečení Hořín, požární bezpečnost Hořín, protipožární ochrana Hořín, servisní organizace hasících přístrojů Hořín, hasící syytémy serverovny Hořín,hasící filter Hořín, hasící přístroje pro cnc stroje Hořín, hasící systémy pro autobusy Hořín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.