Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořičky, hasicí přístroje Hořičky, školení na hasicí přístroje Hořičky, prodej hasicích systémů Hořičky, prodej hasicích přístrojů Hořičky, hasiva a hasicí příslušenství Hořičky, Tepostop Hořičky, firestop Hořičky, hasicí systémy Hořičky, hasicí zařízení Hořičky, hasicí přístroje Hořičky, požární ochrana Hořičky, stabilní hasicí zařízení Hořičky, lokální stabilní hasicí zařízení Hořičky, automatický hasicí systém Hořičky, samočinný hasicí systém Hořičky, hasit CO2 Hořičky, hasit oxid uhličitý Hořičky, hasit s inergen Hořičky, čisté hasivo Hořičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořičky, vodní hasící přístroj Hořičky, sněhový hasící přístroj Hořičky, pěnový hasící přístroj Hořičky, požární zabezpečení Hořičky, požární bezpečnost Hořičky, protipožární ochrana Hořičky, servisní organizace hasících přístrojů Hořičky, hasící syytémy serverovny Hořičky,hasící filter Hořičky, hasící přístroje pro cnc stroje Hořičky, hasící systémy pro autobusy Hořičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.