Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořice na Šumavě

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořice na Šumavě, hasicí přístroje Hořice na Šumavě, školení na hasicí přístroje Hořice na Šumavě, prodej hasicích systémů Hořice na Šumavě, prodej hasicích přístrojů Hořice na Šumavě, hasiva a hasicí příslušenství Hořice na Šumavě, Tepostop Hořice na Šumavě, firestop Hořice na Šumavě, hasicí systémy Hořice na Šumavě, hasicí zařízení Hořice na Šumavě, hasicí přístroje Hořice na Šumavě, požární ochrana Hořice na Šumavě, stabilní hasicí zařízení Hořice na Šumavě, lokální stabilní hasicí zařízení Hořice na Šumavě, automatický hasicí systém Hořice na Šumavě, samočinný hasicí systém Hořice na Šumavě, hasit CO2 Hořice na Šumavě, hasit oxid uhličitý Hořice na Šumavě, hasit s inergen Hořice na Šumavě, čisté hasivo Hořice na Šumavě, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořice na Šumavě, vodní hasící přístroj Hořice na Šumavě, sněhový hasící přístroj Hořice na Šumavě, pěnový hasící přístroj Hořice na Šumavě, požární zabezpečení Hořice na Šumavě, požární bezpečnost Hořice na Šumavě, protipožární ochrana Hořice na Šumavě, servisní organizace hasících přístrojů Hořice na Šumavě, hasící syytémy serverovny Hořice na Šumavě,hasící filter Hořice na Šumavě, hasící přístroje pro cnc stroje Hořice na Šumavě, hasící systémy pro autobusy Hořice na Šumavě, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.