Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořice, hasicí přístroje Hořice, školení na hasicí přístroje Hořice, prodej hasicích systémů Hořice, prodej hasicích přístrojů Hořice, hasiva a hasicí příslušenství Hořice, Tepostop Hořice, firestop Hořice, hasicí systémy Hořice, hasicí zařízení Hořice, hasicí přístroje Hořice, požární ochrana Hořice, stabilní hasicí zařízení Hořice, lokální stabilní hasicí zařízení Hořice, automatický hasicí systém Hořice, samočinný hasicí systém Hořice, hasit CO2 Hořice, hasit oxid uhličitý Hořice, hasit s inergen Hořice, čisté hasivo Hořice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořice, vodní hasící přístroj Hořice, sněhový hasící přístroj Hořice, pěnový hasící přístroj Hořice, požární zabezpečení Hořice, požární bezpečnost Hořice, protipožární ochrana Hořice, servisní organizace hasících přístrojů Hořice, hasící syytémy serverovny Hořice,hasící filter Hořice, hasící přístroje pro cnc stroje Hořice, hasící systémy pro autobusy Hořice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.