Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořešovičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořešovičky, hasicí přístroje Hořešovičky, školení na hasicí přístroje Hořešovičky, prodej hasicích systémů Hořešovičky, prodej hasicích přístrojů Hořešovičky, hasiva a hasicí příslušenství Hořešovičky, Tepostop Hořešovičky, firestop Hořešovičky, hasicí systémy Hořešovičky, hasicí zařízení Hořešovičky, hasicí přístroje Hořešovičky, požární ochrana Hořešovičky, stabilní hasicí zařízení Hořešovičky, lokální stabilní hasicí zařízení Hořešovičky, automatický hasicí systém Hořešovičky, samočinný hasicí systém Hořešovičky, hasit CO2 Hořešovičky, hasit oxid uhličitý Hořešovičky, hasit s inergen Hořešovičky, čisté hasivo Hořešovičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořešovičky, vodní hasící přístroj Hořešovičky, sněhový hasící přístroj Hořešovičky, pěnový hasící přístroj Hořešovičky, požární zabezpečení Hořešovičky, požární bezpečnost Hořešovičky, protipožární ochrana Hořešovičky, servisní organizace hasících přístrojů Hořešovičky, hasící syytémy serverovny Hořešovičky,hasící filter Hořešovičky, hasící přístroje pro cnc stroje Hořešovičky, hasící systémy pro autobusy Hořešovičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.