Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořešovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořešovice, hasicí přístroje Hořešovice, školení na hasicí přístroje Hořešovice, prodej hasicích systémů Hořešovice, prodej hasicích přístrojů Hořešovice, hasiva a hasicí příslušenství Hořešovice, Tepostop Hořešovice, firestop Hořešovice, hasicí systémy Hořešovice, hasicí zařízení Hořešovice, hasicí přístroje Hořešovice, požární ochrana Hořešovice, stabilní hasicí zařízení Hořešovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hořešovice, automatický hasicí systém Hořešovice, samočinný hasicí systém Hořešovice, hasit CO2 Hořešovice, hasit oxid uhličitý Hořešovice, hasit s inergen Hořešovice, čisté hasivo Hořešovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořešovice, vodní hasící přístroj Hořešovice, sněhový hasící přístroj Hořešovice, pěnový hasící přístroj Hořešovice, požární zabezpečení Hořešovice, požární bezpečnost Hořešovice, protipožární ochrana Hořešovice, servisní organizace hasících přístrojů Hořešovice, hasící syytémy serverovny Hořešovice,hasící filter Hořešovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hořešovice, hasící systémy pro autobusy Hořešovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.