Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořesedly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořesedly, hasicí přístroje Hořesedly, školení na hasicí přístroje Hořesedly, prodej hasicích systémů Hořesedly, prodej hasicích přístrojů Hořesedly, hasiva a hasicí příslušenství Hořesedly, Tepostop Hořesedly, firestop Hořesedly, hasicí systémy Hořesedly, hasicí zařízení Hořesedly, hasicí přístroje Hořesedly, požární ochrana Hořesedly, stabilní hasicí zařízení Hořesedly, lokální stabilní hasicí zařízení Hořesedly, automatický hasicí systém Hořesedly, samočinný hasicí systém Hořesedly, hasit CO2 Hořesedly, hasit oxid uhličitý Hořesedly, hasit s inergen Hořesedly, čisté hasivo Hořesedly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořesedly, vodní hasící přístroj Hořesedly, sněhový hasící přístroj Hořesedly, pěnový hasící přístroj Hořesedly, požární zabezpečení Hořesedly, požární bezpečnost Hořesedly, protipožární ochrana Hořesedly, servisní organizace hasících přístrojů Hořesedly, hasící syytémy serverovny Hořesedly,hasící filter Hořesedly, hasící přístroje pro cnc stroje Hořesedly, hasící systémy pro autobusy Hořesedly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.