Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořepník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořepník, hasicí přístroje Hořepník, školení na hasicí přístroje Hořepník, prodej hasicích systémů Hořepník, prodej hasicích přístrojů Hořepník, hasiva a hasicí příslušenství Hořepník, Tepostop Hořepník, firestop Hořepník, hasicí systémy Hořepník, hasicí zařízení Hořepník, hasicí přístroje Hořepník, požární ochrana Hořepník, stabilní hasicí zařízení Hořepník, lokální stabilní hasicí zařízení Hořepník, automatický hasicí systém Hořepník, samočinný hasicí systém Hořepník, hasit CO2 Hořepník, hasit oxid uhličitý Hořepník, hasit s inergen Hořepník, čisté hasivo Hořepník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořepník, vodní hasící přístroj Hořepník, sněhový hasící přístroj Hořepník, pěnový hasící přístroj Hořepník, požární zabezpečení Hořepník, požární bezpečnost Hořepník, protipožární ochrana Hořepník, servisní organizace hasících přístrojů Hořepník, hasící syytémy serverovny Hořepník,hasící filter Hořepník, hasící přístroje pro cnc stroje Hořepník, hasící systémy pro autobusy Hořepník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.