Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořenice, hasicí přístroje Hořenice, školení na hasicí přístroje Hořenice, prodej hasicích systémů Hořenice, prodej hasicích přístrojů Hořenice, hasiva a hasicí příslušenství Hořenice, Tepostop Hořenice, firestop Hořenice, hasicí systémy Hořenice, hasicí zařízení Hořenice, hasicí přístroje Hořenice, požární ochrana Hořenice, stabilní hasicí zařízení Hořenice, lokální stabilní hasicí zařízení Hořenice, automatický hasicí systém Hořenice, samočinný hasicí systém Hořenice, hasit CO2 Hořenice, hasit oxid uhličitý Hořenice, hasit s inergen Hořenice, čisté hasivo Hořenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořenice, vodní hasící přístroj Hořenice, sněhový hasící přístroj Hořenice, pěnový hasící přístroj Hořenice, požární zabezpečení Hořenice, požární bezpečnost Hořenice, protipožární ochrana Hořenice, servisní organizace hasících přístrojů Hořenice, hasící syytémy serverovny Hořenice,hasící filter Hořenice, hasící přístroje pro cnc stroje Hořenice, hasící systémy pro autobusy Hořenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.