Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horažďovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horažďovice, hasicí přístroje Horažďovice, školení na hasicí přístroje Horažďovice, prodej hasicích systémů Horažďovice, prodej hasicích přístrojů Horažďovice, hasiva a hasicí příslušenství Horažďovice, Tepostop Horažďovice, firestop Horažďovice, hasicí systémy Horažďovice, hasicí zařízení Horažďovice, hasicí přístroje Horažďovice, požární ochrana Horažďovice, stabilní hasicí zařízení Horažďovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horažďovice, automatický hasicí systém Horažďovice, samočinný hasicí systém Horažďovice, hasit CO2 Horažďovice, hasit oxid uhličitý Horažďovice, hasit s inergen Horažďovice, čisté hasivo Horažďovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horažďovice, vodní hasící přístroj Horažďovice, sněhový hasící přístroj Horažďovice, pěnový hasící přístroj Horažďovice, požární zabezpečení Horažďovice, požární bezpečnost Horažďovice, protipožární ochrana Horažďovice, servisní organizace hasících přístrojů Horažďovice, hasící syytémy serverovny Horažďovice,hasící filter Horažďovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horažďovice, hasící systémy pro autobusy Horažďovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.