Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořátev

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořátev, hasicí přístroje Hořátev, školení na hasicí přístroje Hořátev, prodej hasicích systémů Hořátev, prodej hasicích přístrojů Hořátev, hasiva a hasicí příslušenství Hořátev, Tepostop Hořátev, firestop Hořátev, hasicí systémy Hořátev, hasicí zařízení Hořátev, hasicí přístroje Hořátev, požární ochrana Hořátev, stabilní hasicí zařízení Hořátev, lokální stabilní hasicí zařízení Hořátev, automatický hasicí systém Hořátev, samočinný hasicí systém Hořátev, hasit CO2 Hořátev, hasit oxid uhličitý Hořátev, hasit s inergen Hořátev, čisté hasivo Hořátev, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořátev, vodní hasící přístroj Hořátev, sněhový hasící přístroj Hořátev, pěnový hasící přístroj Hořátev, požární zabezpečení Hořátev, požární bezpečnost Hořátev, protipožární ochrana Hořátev, servisní organizace hasících přístrojů Hořátev, hasící syytémy serverovny Hořátev,hasící filter Hořátev, hasící přístroje pro cnc stroje Hořátev, hasící systémy pro autobusy Hořátev, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.