Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořany, hasicí přístroje Hořany, školení na hasicí přístroje Hořany, prodej hasicích systémů Hořany, prodej hasicích přístrojů Hořany, hasiva a hasicí příslušenství Hořany, Tepostop Hořany, firestop Hořany, hasicí systémy Hořany, hasicí zařízení Hořany, hasicí přístroje Hořany, požární ochrana Hořany, stabilní hasicí zařízení Hořany, lokální stabilní hasicí zařízení Hořany, automatický hasicí systém Hořany, samočinný hasicí systém Hořany, hasit CO2 Hořany, hasit oxid uhličitý Hořany, hasit s inergen Hořany, čisté hasivo Hořany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořany, vodní hasící přístroj Hořany, sněhový hasící přístroj Hořany, pěnový hasící přístroj Hořany, požární zabezpečení Hořany, požární bezpečnost Hořany, protipožární ochrana Hořany, servisní organizace hasících přístrojů Hořany, hasící syytémy serverovny Hořany,hasící filter Hořany, hasící přístroje pro cnc stroje Hořany, hasící systémy pro autobusy Hořany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.