Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hora Svatého Šebestiána

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hora Svatého Šebestiána, hasicí přístroje Hora Svatého Šebestiána, školení na hasicí přístroje Hora Svatého Šebestiána, prodej hasicích systémů Hora Svatého Šebestiána, prodej hasicích přístrojů Hora Svatého Šebestiána, hasiva a hasicí příslušenství Hora Svatého Šebestiána, Tepostop Hora Svatého Šebestiána, firestop Hora Svatého Šebestiána, hasicí systémy Hora Svatého Šebestiána, hasicí zařízení Hora Svatého Šebestiána, hasicí přístroje Hora Svatého Šebestiána, požární ochrana Hora Svatého Šebestiána, stabilní hasicí zařízení Hora Svatého Šebestiána, lokální stabilní hasicí zařízení Hora Svatého Šebestiána, automatický hasicí systém Hora Svatého Šebestiána, samočinný hasicí systém Hora Svatého Šebestiána, hasit CO2 Hora Svatého Šebestiána, hasit oxid uhličitý Hora Svatého Šebestiána, hasit s inergen Hora Svatého Šebestiána, čisté hasivo Hora Svatého Šebestiána, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hora Svatého Šebestiána, vodní hasící přístroj Hora Svatého Šebestiána, sněhový hasící přístroj Hora Svatého Šebestiána, pěnový hasící přístroj Hora Svatého Šebestiána, požární zabezpečení Hora Svatého Šebestiána, požární bezpečnost Hora Svatého Šebestiána, protipožární ochrana Hora Svatého Šebestiána, servisní organizace hasících přístrojů Hora Svatého Šebestiána, hasící syytémy serverovny Hora Svatého Šebestiána,hasící filter Hora Svatého Šebestiána, hasící přístroje pro cnc stroje Hora Svatého Šebestiána, hasící systémy pro autobusy Hora Svatého Šebestiána, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.