Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hora Svaté Kateřiny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hora Svaté Kateřiny, hasicí přístroje Hora Svaté Kateřiny, školení na hasicí přístroje Hora Svaté Kateřiny, prodej hasicích systémů Hora Svaté Kateřiny, prodej hasicích přístrojů Hora Svaté Kateřiny, hasiva a hasicí příslušenství Hora Svaté Kateřiny, Tepostop Hora Svaté Kateřiny, firestop Hora Svaté Kateřiny, hasicí systémy Hora Svaté Kateřiny, hasicí zařízení Hora Svaté Kateřiny, hasicí přístroje Hora Svaté Kateřiny, požární ochrana Hora Svaté Kateřiny, stabilní hasicí zařízení Hora Svaté Kateřiny, lokální stabilní hasicí zařízení Hora Svaté Kateřiny, automatický hasicí systém Hora Svaté Kateřiny, samočinný hasicí systém Hora Svaté Kateřiny, hasit CO2 Hora Svaté Kateřiny, hasit oxid uhličitý Hora Svaté Kateřiny, hasit s inergen Hora Svaté Kateřiny, čisté hasivo Hora Svaté Kateřiny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hora Svaté Kateřiny, vodní hasící přístroj Hora Svaté Kateřiny, sněhový hasící přístroj Hora Svaté Kateřiny, pěnový hasící přístroj Hora Svaté Kateřiny, požární zabezpečení Hora Svaté Kateřiny, požární bezpečnost Hora Svaté Kateřiny, protipožární ochrana Hora Svaté Kateřiny, servisní organizace hasících přístrojů Hora Svaté Kateřiny, hasící syytémy serverovny Hora Svaté Kateřiny,hasící filter Hora Svaté Kateřiny, hasící přístroje pro cnc stroje Hora Svaté Kateřiny, hasící systémy pro autobusy Hora Svaté Kateřiny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.