Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Honezovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Honezovice, hasicí přístroje Honezovice, školení na hasicí přístroje Honezovice, prodej hasicích systémů Honezovice, prodej hasicích přístrojů Honezovice, hasiva a hasicí příslušenství Honezovice, Tepostop Honezovice, firestop Honezovice, hasicí systémy Honezovice, hasicí zařízení Honezovice, hasicí přístroje Honezovice, požární ochrana Honezovice, stabilní hasicí zařízení Honezovice, lokální stabilní hasicí zařízení Honezovice, automatický hasicí systém Honezovice, samočinný hasicí systém Honezovice, hasit CO2 Honezovice, hasit oxid uhličitý Honezovice, hasit s inergen Honezovice, čisté hasivo Honezovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Honezovice, vodní hasící přístroj Honezovice, sněhový hasící přístroj Honezovice, pěnový hasící přístroj Honezovice, požární zabezpečení Honezovice, požární bezpečnost Honezovice, protipožární ochrana Honezovice, servisní organizace hasících přístrojů Honezovice, hasící syytémy serverovny Honezovice,hasící filter Honezovice, hasící přístroje pro cnc stroje Honezovice, hasící systémy pro autobusy Honezovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.