Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Honětice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Honětice, hasicí přístroje Honětice, školení na hasicí přístroje Honětice, prodej hasicích systémů Honětice, prodej hasicích přístrojů Honětice, hasiva a hasicí příslušenství Honětice, Tepostop Honětice, firestop Honětice, hasicí systémy Honětice, hasicí zařízení Honětice, hasicí přístroje Honětice, požární ochrana Honětice, stabilní hasicí zařízení Honětice, lokální stabilní hasicí zařízení Honětice, automatický hasicí systém Honětice, samočinný hasicí systém Honětice, hasit CO2 Honětice, hasit oxid uhličitý Honětice, hasit s inergen Honětice, čisté hasivo Honětice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Honětice, vodní hasící přístroj Honětice, sněhový hasící přístroj Honětice, pěnový hasící přístroj Honětice, požární zabezpečení Honětice, požární bezpečnost Honětice, protipožární ochrana Honětice, servisní organizace hasících přístrojů Honětice, hasící syytémy serverovny Honětice,hasící filter Honětice, hasící přístroje pro cnc stroje Honětice, hasící systémy pro autobusy Honětice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.