Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Honbice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Honbice, hasicí přístroje Honbice, školení na hasicí přístroje Honbice, prodej hasicích systémů Honbice, prodej hasicích přístrojů Honbice, hasiva a hasicí příslušenství Honbice, Tepostop Honbice, firestop Honbice, hasicí systémy Honbice, hasicí zařízení Honbice, hasicí přístroje Honbice, požární ochrana Honbice, stabilní hasicí zařízení Honbice, lokální stabilní hasicí zařízení Honbice, automatický hasicí systém Honbice, samočinný hasicí systém Honbice, hasit CO2 Honbice, hasit oxid uhličitý Honbice, hasit s inergen Honbice, čisté hasivo Honbice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Honbice, vodní hasící přístroj Honbice, sněhový hasící přístroj Honbice, pěnový hasící přístroj Honbice, požární zabezpečení Honbice, požární bezpečnost Honbice, protipožární ochrana Honbice, servisní organizace hasících přístrojů Honbice, hasící syytémy serverovny Honbice,hasící filter Honbice, hasící přístroje pro cnc stroje Honbice, hasící systémy pro autobusy Honbice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.