Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Homole u Panny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Homole u Panny, hasicí přístroje Homole u Panny, školení na hasicí přístroje Homole u Panny, prodej hasicích systémů Homole u Panny, prodej hasicích přístrojů Homole u Panny, hasiva a hasicí příslušenství Homole u Panny, Tepostop Homole u Panny, firestop Homole u Panny, hasicí systémy Homole u Panny, hasicí zařízení Homole u Panny, hasicí přístroje Homole u Panny, požární ochrana Homole u Panny, stabilní hasicí zařízení Homole u Panny, lokální stabilní hasicí zařízení Homole u Panny, automatický hasicí systém Homole u Panny, samočinný hasicí systém Homole u Panny, hasit CO2 Homole u Panny, hasit oxid uhličitý Homole u Panny, hasit s inergen Homole u Panny, čisté hasivo Homole u Panny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Homole u Panny, vodní hasící přístroj Homole u Panny, sněhový hasící přístroj Homole u Panny, pěnový hasící přístroj Homole u Panny, požární zabezpečení Homole u Panny, požární bezpečnost Homole u Panny, protipožární ochrana Homole u Panny, servisní organizace hasících přístrojů Homole u Panny, hasící syytémy serverovny Homole u Panny,hasící filter Homole u Panny, hasící přístroje pro cnc stroje Homole u Panny, hasící systémy pro autobusy Homole u Panny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.