Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Homole

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Homole, hasicí přístroje Homole, školení na hasicí přístroje Homole, prodej hasicích systémů Homole, prodej hasicích přístrojů Homole, hasiva a hasicí příslušenství Homole, Tepostop Homole, firestop Homole, hasicí systémy Homole, hasicí zařízení Homole, hasicí přístroje Homole, požární ochrana Homole, stabilní hasicí zařízení Homole, lokální stabilní hasicí zařízení Homole, automatický hasicí systém Homole, samočinný hasicí systém Homole, hasit CO2 Homole, hasit oxid uhličitý Homole, hasit s inergen Homole, čisté hasivo Homole, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Homole, vodní hasící přístroj Homole, sněhový hasící přístroj Homole, pěnový hasící přístroj Homole, požární zabezpečení Homole, požární bezpečnost Homole, protipožární ochrana Homole, servisní organizace hasících přístrojů Homole, hasící syytémy serverovny Homole,hasící filter Homole, hasící přístroje pro cnc stroje Homole, hasící systémy pro autobusy Homole, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.