Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holýšov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holýšov, hasicí přístroje Holýšov, školení na hasicí přístroje Holýšov, prodej hasicích systémů Holýšov, prodej hasicích přístrojů Holýšov, hasiva a hasicí příslušenství Holýšov, Tepostop Holýšov, firestop Holýšov, hasicí systémy Holýšov, hasicí zařízení Holýšov, hasicí přístroje Holýšov, požární ochrana Holýšov, stabilní hasicí zařízení Holýšov, lokální stabilní hasicí zařízení Holýšov, automatický hasicí systém Holýšov, samočinný hasicí systém Holýšov, hasit CO2 Holýšov, hasit oxid uhličitý Holýšov, hasit s inergen Holýšov, čisté hasivo Holýšov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holýšov, vodní hasící přístroj Holýšov, sněhový hasící přístroj Holýšov, pěnový hasící přístroj Holýšov, požární zabezpečení Holýšov, požární bezpečnost Holýšov, protipožární ochrana Holýšov, servisní organizace hasících přístrojů Holýšov, hasící syytémy serverovny Holýšov,hasící filter Holýšov, hasící přístroje pro cnc stroje Holýšov, hasící systémy pro autobusy Holýšov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.