Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holubov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holubov, hasicí přístroje Holubov, školení na hasicí přístroje Holubov, prodej hasicích systémů Holubov, prodej hasicích přístrojů Holubov, hasiva a hasicí příslušenství Holubov, Tepostop Holubov, firestop Holubov, hasicí systémy Holubov, hasicí zařízení Holubov, hasicí přístroje Holubov, požární ochrana Holubov, stabilní hasicí zařízení Holubov, lokální stabilní hasicí zařízení Holubov, automatický hasicí systém Holubov, samočinný hasicí systém Holubov, hasit CO2 Holubov, hasit oxid uhličitý Holubov, hasit s inergen Holubov, čisté hasivo Holubov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holubov, vodní hasící přístroj Holubov, sněhový hasící přístroj Holubov, pěnový hasící přístroj Holubov, požární zabezpečení Holubov, požární bezpečnost Holubov, protipožární ochrana Holubov, servisní organizace hasících přístrojů Holubov, hasící syytémy serverovny Holubov,hasící filter Holubov, hasící přístroje pro cnc stroje Holubov, hasící systémy pro autobusy Holubov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.