Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holubice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holubice, hasicí přístroje Holubice, školení na hasicí přístroje Holubice, prodej hasicích systémů Holubice, prodej hasicích přístrojů Holubice, hasiva a hasicí příslušenství Holubice, Tepostop Holubice, firestop Holubice, hasicí systémy Holubice, hasicí zařízení Holubice, hasicí přístroje Holubice, požární ochrana Holubice, stabilní hasicí zařízení Holubice, lokální stabilní hasicí zařízení Holubice, automatický hasicí systém Holubice, samočinný hasicí systém Holubice, hasit CO2 Holubice, hasit oxid uhličitý Holubice, hasit s inergen Holubice, čisté hasivo Holubice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holubice, vodní hasící přístroj Holubice, sněhový hasící přístroj Holubice, pěnový hasící přístroj Holubice, požární zabezpečení Holubice, požární bezpečnost Holubice, protipožární ochrana Holubice, servisní organizace hasících přístrojů Holubice, hasící syytémy serverovny Holubice,hasící filter Holubice, hasící přístroje pro cnc stroje Holubice, hasící systémy pro autobusy Holubice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.