Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holštejn

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holštejn, hasicí přístroje Holštejn, školení na hasicí přístroje Holštejn, prodej hasicích systémů Holštejn, prodej hasicích přístrojů Holštejn, hasiva a hasicí příslušenství Holštejn, Tepostop Holštejn, firestop Holštejn, hasicí systémy Holštejn, hasicí zařízení Holštejn, hasicí přístroje Holštejn, požární ochrana Holštejn, stabilní hasicí zařízení Holštejn, lokální stabilní hasicí zařízení Holštejn, automatický hasicí systém Holštejn, samočinný hasicí systém Holštejn, hasit CO2 Holštejn, hasit oxid uhličitý Holštejn, hasit s inergen Holštejn, čisté hasivo Holštejn, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holštejn, vodní hasící přístroj Holštejn, sněhový hasící přístroj Holštejn, pěnový hasící přístroj Holštejn, požární zabezpečení Holštejn, požární bezpečnost Holštejn, protipožární ochrana Holštejn, servisní organizace hasících přístrojů Holštejn, hasící syytémy serverovny Holštejn,hasící filter Holštejn, hasící přístroje pro cnc stroje Holštejn, hasící systémy pro autobusy Holštejn, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.