Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holovousy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holovousy, hasicí přístroje Holovousy, školení na hasicí přístroje Holovousy, prodej hasicích systémů Holovousy, prodej hasicích přístrojů Holovousy, hasiva a hasicí příslušenství Holovousy, Tepostop Holovousy, firestop Holovousy, hasicí systémy Holovousy, hasicí zařízení Holovousy, hasicí přístroje Holovousy, požární ochrana Holovousy, stabilní hasicí zařízení Holovousy, lokální stabilní hasicí zařízení Holovousy, automatický hasicí systém Holovousy, samočinný hasicí systém Holovousy, hasit CO2 Holovousy, hasit oxid uhličitý Holovousy, hasit s inergen Holovousy, čisté hasivo Holovousy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holovousy, vodní hasící přístroj Holovousy, sněhový hasící přístroj Holovousy, pěnový hasící přístroj Holovousy, požární zabezpečení Holovousy, požární bezpečnost Holovousy, protipožární ochrana Holovousy, servisní organizace hasících přístrojů Holovousy, hasící syytémy serverovny Holovousy,hasící filter Holovousy, hasící přístroje pro cnc stroje Holovousy, hasící systémy pro autobusy Holovousy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.