Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holotín, hasicí přístroje Holotín, školení na hasicí přístroje Holotín, prodej hasicích systémů Holotín, prodej hasicích přístrojů Holotín, hasiva a hasicí příslušenství Holotín, Tepostop Holotín, firestop Holotín, hasicí systémy Holotín, hasicí zařízení Holotín, hasicí přístroje Holotín, požární ochrana Holotín, stabilní hasicí zařízení Holotín, lokální stabilní hasicí zařízení Holotín, automatický hasicí systém Holotín, samočinný hasicí systém Holotín, hasit CO2 Holotín, hasit oxid uhličitý Holotín, hasit s inergen Holotín, čisté hasivo Holotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holotín, vodní hasící přístroj Holotín, sněhový hasící přístroj Holotín, pěnový hasící přístroj Holotín, požární zabezpečení Holotín, požární bezpečnost Holotín, protipožární ochrana Holotín, servisní organizace hasících přístrojů Holotín, hasící syytémy serverovny Holotín,hasící filter Holotín, hasící přístroje pro cnc stroje Holotín, hasící systémy pro autobusy Holotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.