Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holohlavy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holohlavy, hasicí přístroje Holohlavy, školení na hasicí přístroje Holohlavy, prodej hasicích systémů Holohlavy, prodej hasicích přístrojů Holohlavy, hasiva a hasicí příslušenství Holohlavy, Tepostop Holohlavy, firestop Holohlavy, hasicí systémy Holohlavy, hasicí zařízení Holohlavy, hasicí přístroje Holohlavy, požární ochrana Holohlavy, stabilní hasicí zařízení Holohlavy, lokální stabilní hasicí zařízení Holohlavy, automatický hasicí systém Holohlavy, samočinný hasicí systém Holohlavy, hasit CO2 Holohlavy, hasit oxid uhličitý Holohlavy, hasit s inergen Holohlavy, čisté hasivo Holohlavy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holohlavy, vodní hasící přístroj Holohlavy, sněhový hasící přístroj Holohlavy, pěnový hasící přístroj Holohlavy, požární zabezpečení Holohlavy, požární bezpečnost Holohlavy, protipožární ochrana Holohlavy, servisní organizace hasících přístrojů Holohlavy, hasící syytémy serverovny Holohlavy,hasící filter Holohlavy, hasící přístroje pro cnc stroje Holohlavy, hasící systémy pro autobusy Holohlavy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.