Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holice, hasicí přístroje Holice, školení na hasicí přístroje Holice, prodej hasicích systémů Holice, prodej hasicích přístrojů Holice, hasiva a hasicí příslušenství Holice, Tepostop Holice, firestop Holice, hasicí systémy Holice, hasicí zařízení Holice, hasicí přístroje Holice, požární ochrana Holice, stabilní hasicí zařízení Holice, lokální stabilní hasicí zařízení Holice, automatický hasicí systém Holice, samočinný hasicí systém Holice, hasit CO2 Holice, hasit oxid uhličitý Holice, hasit s inergen Holice, čisté hasivo Holice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holice, vodní hasící přístroj Holice, sněhový hasící přístroj Holice, pěnový hasící přístroj Holice, požární zabezpečení Holice, požární bezpečnost Holice, protipožární ochrana Holice, servisní organizace hasících přístrojů Holice, hasící syytémy serverovny Holice,hasící filter Holice, hasící přístroje pro cnc stroje Holice, hasící systémy pro autobusy Holice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.