Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holetín, hasicí přístroje Holetín, školení na hasicí přístroje Holetín, prodej hasicích systémů Holetín, prodej hasicích přístrojů Holetín, hasiva a hasicí příslušenství Holetín, Tepostop Holetín, firestop Holetín, hasicí systémy Holetín, hasicí zařízení Holetín, hasicí přístroje Holetín, požární ochrana Holetín, stabilní hasicí zařízení Holetín, lokální stabilní hasicí zařízení Holetín, automatický hasicí systém Holetín, samočinný hasicí systém Holetín, hasit CO2 Holetín, hasit oxid uhličitý Holetín, hasit s inergen Holetín, čisté hasivo Holetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holetín, vodní hasící přístroj Holetín, sněhový hasící přístroj Holetín, pěnový hasící přístroj Holetín, požární zabezpečení Holetín, požární bezpečnost Holetín, protipožární ochrana Holetín, servisní organizace hasících přístrojů Holetín, hasící syytémy serverovny Holetín,hasící filter Holetín, hasící přístroje pro cnc stroje Holetín, hasící systémy pro autobusy Holetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.