Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holešov, hasicí přístroje Holešov, školení na hasicí přístroje Holešov, prodej hasicích systémů Holešov, prodej hasicích přístrojů Holešov, hasiva a hasicí příslušenství Holešov, Tepostop Holešov, firestop Holešov, hasicí systémy Holešov, hasicí zařízení Holešov, hasicí přístroje Holešov, požární ochrana Holešov, stabilní hasicí zařízení Holešov, lokální stabilní hasicí zařízení Holešov, automatický hasicí systém Holešov, samočinný hasicí systém Holešov, hasit CO2 Holešov, hasit oxid uhličitý Holešov, hasit s inergen Holešov, čisté hasivo Holešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holešov, vodní hasící přístroj Holešov, sněhový hasící přístroj Holešov, pěnový hasící přístroj Holešov, požární zabezpečení Holešov, požární bezpečnost Holešov, protipožární ochrana Holešov, servisní organizace hasících přístrojů Holešov, hasící syytémy serverovny Holešov,hasící filter Holešov, hasící přístroje pro cnc stroje Holešov, hasící systémy pro autobusy Holešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.