Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holenice, hasicí přístroje Holenice, školení na hasicí přístroje Holenice, prodej hasicích systémů Holenice, prodej hasicích přístrojů Holenice, hasiva a hasicí příslušenství Holenice, Tepostop Holenice, firestop Holenice, hasicí systémy Holenice, hasicí zařízení Holenice, hasicí přístroje Holenice, požární ochrana Holenice, stabilní hasicí zařízení Holenice, lokální stabilní hasicí zařízení Holenice, automatický hasicí systém Holenice, samočinný hasicí systém Holenice, hasit CO2 Holenice, hasit oxid uhličitý Holenice, hasit s inergen Holenice, čisté hasivo Holenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holenice, vodní hasící přístroj Holenice, sněhový hasící přístroj Holenice, pěnový hasící přístroj Holenice, požární zabezpečení Holenice, požární bezpečnost Holenice, protipožární ochrana Holenice, servisní organizace hasících přístrojů Holenice, hasící syytémy serverovny Holenice,hasící filter Holenice, hasící přístroje pro cnc stroje Holenice, hasící systémy pro autobusy Holenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.