Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holedeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holedeč, hasicí přístroje Holedeč, školení na hasicí přístroje Holedeč, prodej hasicích systémů Holedeč, prodej hasicích přístrojů Holedeč, hasiva a hasicí příslušenství Holedeč, Tepostop Holedeč, firestop Holedeč, hasicí systémy Holedeč, hasicí zařízení Holedeč, hasicí přístroje Holedeč, požární ochrana Holedeč, stabilní hasicí zařízení Holedeč, lokální stabilní hasicí zařízení Holedeč, automatický hasicí systém Holedeč, samočinný hasicí systém Holedeč, hasit CO2 Holedeč, hasit oxid uhličitý Holedeč, hasit s inergen Holedeč, čisté hasivo Holedeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holedeč, vodní hasící přístroj Holedeč, sněhový hasící přístroj Holedeč, pěnový hasící přístroj Holedeč, požární zabezpečení Holedeč, požární bezpečnost Holedeč, protipožární ochrana Holedeč, servisní organizace hasících přístrojů Holedeč, hasící syytémy serverovny Holedeč,hasící filter Holedeč, hasící přístroje pro cnc stroje Holedeč, hasící systémy pro autobusy Holedeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.