Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holčovice, hasicí přístroje Holčovice, školení na hasicí přístroje Holčovice, prodej hasicích systémů Holčovice, prodej hasicích přístrojů Holčovice, hasiva a hasicí příslušenství Holčovice, Tepostop Holčovice, firestop Holčovice, hasicí systémy Holčovice, hasicí zařízení Holčovice, hasicí přístroje Holčovice, požární ochrana Holčovice, stabilní hasicí zařízení Holčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Holčovice, automatický hasicí systém Holčovice, samočinný hasicí systém Holčovice, hasit CO2 Holčovice, hasit oxid uhličitý Holčovice, hasit s inergen Holčovice, čisté hasivo Holčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holčovice, vodní hasící přístroj Holčovice, sněhový hasící přístroj Holčovice, pěnový hasící přístroj Holčovice, požární zabezpečení Holčovice, požární bezpečnost Holčovice, protipožární ochrana Holčovice, servisní organizace hasících přístrojů Holčovice, hasící syytémy serverovny Holčovice,hasící filter Holčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Holčovice, hasící systémy pro autobusy Holčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.