Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holasovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holasovice, hasicí přístroje Holasovice, školení na hasicí přístroje Holasovice, prodej hasicích systémů Holasovice, prodej hasicích přístrojů Holasovice, hasiva a hasicí příslušenství Holasovice, Tepostop Holasovice, firestop Holasovice, hasicí systémy Holasovice, hasicí zařízení Holasovice, hasicí přístroje Holasovice, požární ochrana Holasovice, stabilní hasicí zařízení Holasovice, lokální stabilní hasicí zařízení Holasovice, automatický hasicí systém Holasovice, samočinný hasicí systém Holasovice, hasit CO2 Holasovice, hasit oxid uhličitý Holasovice, hasit s inergen Holasovice, čisté hasivo Holasovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holasovice, vodní hasící přístroj Holasovice, sněhový hasící přístroj Holasovice, pěnový hasící přístroj Holasovice, požární zabezpečení Holasovice, požární bezpečnost Holasovice, protipožární ochrana Holasovice, servisní organizace hasících přístrojů Holasovice, hasící syytémy serverovny Holasovice,hasící filter Holasovice, hasící přístroje pro cnc stroje Holasovice, hasící systémy pro autobusy Holasovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.