Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Holasice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Holasice, hasicí přístroje Holasice, školení na hasicí přístroje Holasice, prodej hasicích systémů Holasice, prodej hasicích přístrojů Holasice, hasiva a hasicí příslušenství Holasice, Tepostop Holasice, firestop Holasice, hasicí systémy Holasice, hasicí zařízení Holasice, hasicí přístroje Holasice, požární ochrana Holasice, stabilní hasicí zařízení Holasice, lokální stabilní hasicí zařízení Holasice, automatický hasicí systém Holasice, samočinný hasicí systém Holasice, hasit CO2 Holasice, hasit oxid uhličitý Holasice, hasit s inergen Holasice, čisté hasivo Holasice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Holasice, vodní hasící přístroj Holasice, sněhový hasící přístroj Holasice, pěnový hasící přístroj Holasice, požární zabezpečení Holasice, požární bezpečnost Holasice, protipožární ochrana Holasice, servisní organizace hasících přístrojů Holasice, hasící syytémy serverovny Holasice,hasící filter Holasice, hasící přístroje pro cnc stroje Holasice, hasící systémy pro autobusy Holasice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.