Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hojovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hojovice, hasicí přístroje Hojovice, školení na hasicí přístroje Hojovice, prodej hasicích systémů Hojovice, prodej hasicích přístrojů Hojovice, hasiva a hasicí příslušenství Hojovice, Tepostop Hojovice, firestop Hojovice, hasicí systémy Hojovice, hasicí zařízení Hojovice, hasicí přístroje Hojovice, požární ochrana Hojovice, stabilní hasicí zařízení Hojovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hojovice, automatický hasicí systém Hojovice, samočinný hasicí systém Hojovice, hasit CO2 Hojovice, hasit oxid uhličitý Hojovice, hasit s inergen Hojovice, čisté hasivo Hojovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hojovice, vodní hasící přístroj Hojovice, sněhový hasící přístroj Hojovice, pěnový hasící přístroj Hojovice, požární zabezpečení Hojovice, požární bezpečnost Hojovice, protipožární ochrana Hojovice, servisní organizace hasících přístrojů Hojovice, hasící syytémy serverovny Hojovice,hasící filter Hojovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hojovice, hasící systémy pro autobusy Hojovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.