Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hojkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hojkov, hasicí přístroje Hojkov, školení na hasicí přístroje Hojkov, prodej hasicích systémů Hojkov, prodej hasicích přístrojů Hojkov, hasiva a hasicí příslušenství Hojkov, Tepostop Hojkov, firestop Hojkov, hasicí systémy Hojkov, hasicí zařízení Hojkov, hasicí přístroje Hojkov, požární ochrana Hojkov, stabilní hasicí zařízení Hojkov, lokální stabilní hasicí zařízení Hojkov, automatický hasicí systém Hojkov, samočinný hasicí systém Hojkov, hasit CO2 Hojkov, hasit oxid uhličitý Hojkov, hasit s inergen Hojkov, čisté hasivo Hojkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hojkov, vodní hasící přístroj Hojkov, sněhový hasící přístroj Hojkov, pěnový hasící přístroj Hojkov, požární zabezpečení Hojkov, požární bezpečnost Hojkov, protipožární ochrana Hojkov, servisní organizace hasících přístrojů Hojkov, hasící syytémy serverovny Hojkov,hasící filter Hojkov, hasící přístroje pro cnc stroje Hojkov, hasící systémy pro autobusy Hojkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.