Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hojanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hojanovice, hasicí přístroje Hojanovice, školení na hasicí přístroje Hojanovice, prodej hasicích systémů Hojanovice, prodej hasicích přístrojů Hojanovice, hasiva a hasicí příslušenství Hojanovice, Tepostop Hojanovice, firestop Hojanovice, hasicí systémy Hojanovice, hasicí zařízení Hojanovice, hasicí přístroje Hojanovice, požární ochrana Hojanovice, stabilní hasicí zařízení Hojanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hojanovice, automatický hasicí systém Hojanovice, samočinný hasicí systém Hojanovice, hasit CO2 Hojanovice, hasit oxid uhličitý Hojanovice, hasit s inergen Hojanovice, čisté hasivo Hojanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hojanovice, vodní hasící přístroj Hojanovice, sněhový hasící přístroj Hojanovice, pěnový hasící přístroj Hojanovice, požární zabezpečení Hojanovice, požární bezpečnost Hojanovice, protipožární ochrana Hojanovice, servisní organizace hasících přístrojů Hojanovice, hasící syytémy serverovny Hojanovice,hasící filter Hojanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hojanovice, hasící systémy pro autobusy Hojanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.